Disclaimer

Tenzij anders vermeld, is deze website en de hierop aangeboden informatie onze intellectuele eigendom (overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten). De inhoud (teksten en afbeeldingen) kunnen enkel worden aangewend voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Het is niet toegelaten om de inhoud van deze website te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden zonder expliciete toestemming. Citeren is mogelijk mits bronvermelding.

De verschillende pagina’s die u raadpleegt op deze website of die u verkrijgt via bepaalde interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Niettegenstaande wij er naar streven om de informatie op deze website zo volledig, juist, begrijpelijk, actueel en nauwkeurig mogelijk te houden, kunnen wij hieromtrent geen garanties geven. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen inzake de inhoud van deze website en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect het gevolg is van het raadplegen van deze website of van de op deze website ter beschikking gestelde informatie. Voorgaande betreft eveneens gebeurlijke schade aan programma’s of apparatuur welke het gevolg is van de installatie van (bestanddelen) van deze website op een computer(netwerk).

Deze website bevat links of referenties naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die uit de inhoud of de (on)beschikbaarheid van deze websites voortvloeit. Elke link naar een andere website is louter geplaatst voor het comfort van de gebruiker van deze website.

De medische informatie op deze website is louter indicatief en kan de diagnose door of het medisch advies van een arts niet vervangen. Wij aanvaarden bijgevolg geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door verder te bouwen op de informatie die op deze website te vinden is.

Niettegenstaande onze inspanningen, kunnen wij de veiligheid en continue beschikbaarheid van deze website niet verzekeren. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit de toegang tot de website of het onvermogen om toegang tot deze website te verkrijgen.

Contact

Vragen over uw behandeling of een afspraak maken? Aarzel niet om ons te contacteren.

Uw opname

Heeft u vragen over uw opname? Kies het juiste ziekenhuis en lees meer.