Uw opname – Sint-Augustinus

Belangrijk!

Voor elke ingreep die NIET onder lokale verdoving wordt uitgevoerd dient u nuchter te zijn bij uw opname. Dit wil zeggen dat u tot zes uur voor uw ingreep niets meer mag gegeten hebben en tot drie uur voor de ingreep niets meer mag gedronken hebben. Deze regel geldt voor alle ingrepen onder narcose of waarbij één of meerdere ledematen worden verdoofd.

Indien U bloedverdunners (Marcoumar, Sintrom, Aspirine, Cardioaspirine, Plavix, Ticlid, Acenterine, Asaflow, Xarelto, Eliquis, Pradaxa, Lixiana of andere) neemt, dient u de arts te verwittigen. Meestal moeten deze medicijnen voor de ingreep worden onderbroken!

Uw ziekenhuisopname in campus St. Augustinus

In overleg met uw arts werd er beslist dat u in aanmerking komt voor een orthopedische ingreep.

Eventuele vragen rond deze ingreep zijn waarschijnlijk al besproken tijdens uw raadpleging. Indien u wenst, kan u de link “Informatie over onze ingrepen” hiernaast aanklikken en die informatie nog eens nalezen.

Op de dag van opname meldt u zich op het afgesproken tijdstip aan de inschrijvingskiosk. Nadat u zich geregistreerd hebt, wordt u verwezen naar de wachtzaal van de opnamedienst.

Hieronder vindt u de belangrijkste info die u nodig heeft om u voor te bereiden op uw ziekenhuis opname. Meer informatie kan u terugvinden via: http://www.gzaziekenhuizen.be/nl/ik-ben-patient/opname/uw-opname-praktisch/

Onze afdelingen

VE10

U komt op deze afdeling terecht na een ingreep waarvoor minstens één overnachting noodzakelijk is.

De afdeling orthopedie bevindt zich op de vierde verdieping van Campus St. Augustinus te Wilrijk (route 256). Uw hoofdverpleegkundige is Chris Hollands en de dienst is bereikbaar op het nummer 03 443.35.10 of per e-mail chris.hollands@gza.be

Meer informatie over deze afdeling kan u vinden via;

http://www.gzaziekenhuizen.be/ik-ben-patient/verpleegeenheden/campus-sint-augustinus/ve-10-orthopedie-plastische-heelkunde/

Chirurgisch Dagziekenhuis of CDC

Deze dienst wordt gebruikt voor kleinere ingrepen waarvoor u geen overnachting in het ziekenhuis nodig heeft.

Het dagziekenhuis bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping van Campus St. Augustinus te Wilrijk. Het CDC heeft een aparte parking en is bereikbaar via een aparte toegang aan de spoorweglaan 65. U kan de dienst contacteren via het nummer 03 443.48.90.

Meer informatie over het CDC kan u vinden via:

http://www.dagziekenhuissintaugustinus.be/welkom/

Extra vragen en informatie

Wanneer kan u bezoek ontvangen?

U kan bezoek ontvangen van 14.00 tot 20.00 uur. Bepaalde afdelingen hebben andere bezoekuren. Vraag ernaar bij uw opname.

Denk eraan dat een kort bezoek boeit, maar een lang bezoek vermoeit. Vraag uw bezoekers om de bezoekuren en de rust in het ziekenhuis te respecteren. Voor de rust en het herstel van uzelf en de andere patiënten in het ziekenhuis vragen we het aantal bezoekers te beperken en de stilte te bewaren.

Roken

Het ziekenhuis is een rookvrij gebouw. Het is dan ook strikt verboden voor patiënten en bezoekers om binnen de muren van het ziekenhuis te roken. Patiënten die het roken echt niet laten kunnen, vragen we alleen te roken in de rookhutjes buiten en de deuren gesloten te houden zodat niet-rokers geen hinder ondervinden. Op alle andere plaatsen geldt voor ieders gezondheid en veiligheid een volstrekt rookverbod.

Telefoon en gsm

Op alle kamers is telefoon beschikbaar. De kosten van de telefoon worden bij de ziekenhuisfactuur gerekend. Omdat gsm’s radiogolven uitzenden die bepaalde me­dische apparaten storen, moet u uw gsm uitschakelen op sommige diensten in het ziekenhuis. De telefoons die het ziekenhuispersoneel gebruikt, zijn geen gsm’s maar interne draagbare telefoons die geen gevaar betekenen.

Patiëntenfolders en gezondheidsinformatie

Op de afdeling hangt een rek met informatie die nuttig kan zijn voor patiënten en bezoekers van die afdeling. De folders in dit rek kan u gratis meenemen. Als u vragen heeft over zaken die u leest, kan u die altijd aan een arts of verpleegkundige stellen. Folders over onderzoeken en operaties zitten niet in de rekken maar hebben wij vaak wel ter beschikking. Vraag ernaar bij een verpleegkundige of een arts.

Televisie en boeken

Er is televisie op alle kamers. Elke week komen vrijwilligers van het Rode Kruis langs met een kleine bibliotheek waaruit u een boek kan kiezen. Bij uw ontslag kan u het boek terugbezorgen aan een verpleegkundige. Boeken ontlenen is gratis.