Uw opname – Sint-Vincentius

Belangrijk!

Voor elke ingreep die niet onder lokale verdoving wordt uitgevoerd dient u nuchter te zijn bij uw opname. Dit wil zeggen dat u tot zes uur voor uw ingreep niets meer mag gegeten of gedronken hebben.

Indien U bloedverdunners (Marcoumar, Sintrom, Aspirine, Cardioaspirine, Plavix, Ticlid, Acenterine, Asaflow, Xarelto, Eliquis, Pradaxa, Lixiana of andere) neemt, dient u de arts te verwittigen. Meestal moeten deze medicijnen voor de ingreep worden onderbroken!

Uw ziekenhuisopname in campus St. Vincentius

In overleg met uw arts werd er beslist dat u in aanmerking komt voor een orthopedische ingreep. Eventuele vragen rond deze ingreep zijn waarschijnlijk al besproken tijdens uw raadpleging. Indien gewenst kan u de link Informatie over onze ingrepen aanklikken en die informatie nog eens nalezen.

Hieronder vindt u de belangrijkste informatie die u nodig heeft om u voor te bereiden op uw ziekenhuisopname.

Op het moment dat uw operatie wordt afgesproken wordt in principe ook uw vooropname geregeld (met oa. kamerreservatie). Voor een verblijf met overnachting gebeurt dit via de opnamedienst, voor een dagopname op het dagziekenhuis zelf.

Onze afdelingen

c16

Indien uw geplande opname meer dan 5 dagen betreft, of als u gedurende het weekend opgenomen bent in het ziekenhuis komt u op de afdeling C16 te liggen.

Deze afdeling bevindt zich op de zesde verdieping van het campus St. Vincentius (route 266 )

Uw hoofdverpleegkundige Charlot Van Nuffelen en de dienst zijn bereikbaar op het nummer 03 285.26.81

Meer informatie over deze afdeling kan u vinden via;

http://www.gzaziekenhuizen.be/ik-ben-patient/verpleegeenheden/campus-sint-vincentius/

c14 (shortStay)

Indien uw geplande opname minder dan 5 dagen betreft en u gedurende het weekend niet opgenomen bent in het ziekenhuis komt u op de afdeling C14 te liggen.

Deze afdeling bevindt zich op de vierde verdieping van het campus St. Vincentius (route 246)

Uw hoofdverpleegkundige Mari-Carmen Ernalsteen en de dienst zijn bereikbaar op het nummer 03 285.24.81

Meer informatie over deze afdeling kan u vinden via;

http://www.gzaziekenhuizen.be/ik-ben-patient/verpleegeenheden/campus-sint-vincentius/

Dagziekenhuis

Deze dienst wordt gebruikt voor kleinere ingrepen waarvoor u geen overnachting in het ziekenhuis nodig heeft. Eén dag voor de ingreep zal het dagziekenhuis u contacteren over het exacte uur dat u verwacht wordt.

Het dagziekenhuis bevindt zich op de vierde verdieping van Campus St. Vincentius. Uw hoofdverpleegkundige Sonja Thijs en de dienst kunt u bereiken op 03 285.24.31 of via e-mail opnameplanningdagkliniek.svz@gza.be.

Meer informatie over het dagziekenhuis kan u vinden via:

http://www.gzaziekenhuizen.be/ik-ben-patient/verpleegeenheden/campus-sint-vincentius/dagziekenhuis/

Extra vragen en informatie

Wanneer kan u bezoek ontvangen?

U kan bezoek ontvangen van 14.00 tot 20.00 uur. Bepaalde afdelingen hebben andere bezoekuren. Vraag ernaar bij uw opname.

Denk eraan dat een kort bezoek boeit, maar een lang bezoek vermoeit. Vraag uw bezoekers om de bezoekuren en de rust in het ziekenhuis te respecteren. Voor de rust en het herstel van uzelf en de andere patiënten in het ziekenhuis vragen we het aantal bezoekers te beperken en de stilte te bewaren.

Roken

Het ziekenhuis is een rookvrij gebouw. Het is dan ook strikt verboden voor patiënten en bezoekers om binnen de muren van het ziekenhuis te roken. Patiënten die het roken echt niet laten kunnen, vragen we alleen te roken in de rookhutjes buiten en de deuren gesloten te houden zodat niet-rokers geen hinder ondervinden. Op alle andere plaatsen geldt voor ieders gezondheid en veiligheid een volstrekt rookverbod.

Telefoon en gsm

Op alle kamers is telefoon beschikbaar. De kosten van de telefoon worden bij de ziekenhuisfactuur gerekend. Omdat gsm’s radiogolven uitzenden die bepaalde me­dische apparaten storen, moet u uw gsm uitschakelen op sommige diensten in het ziekenhuis. De telefoons die het ziekenhuispersoneel gebruikt, zijn geen gsm’s maar interne draagbare telefoons die geen gevaar betekenen.

Patiëntenfolders en gezondheidsinformatie

Op de afdeling hangt een rek met informatie die nuttig kan zijn voor patiënten en bezoekers van die afdeling. De folders in dit rek kan u gratis meenemen. Als u vragen heeft over zaken die u leest, kan u die altijd aan een arts of verpleegkundige stellen. Folders over onderzoeken en operaties zitten niet in de rekken maar hebben wij vaak wel ter beschikking. Vraag ernaar bij een verpleegkundige of een arts.

Televisie en boeken

Er is televisie op alle kamers. Elke week komen vrijwilligers van het Rode Kruis langs met een kleine bibliotheek waaruit u een boek kan kiezen. Bij uw ontslag kan u het boek terugbezorgen aan een verpleegkundige. Boeken ontlenen is gratis.