Behandeling van avasculaire necrose van de heup

Inleiding

Avasculaire necrose, ook wel osteonecrose genoemd, is een aandoening waarbij het bot in de heup kop afsterft. Het leidt tot het in elkaar zakken van grote delen bot die het kraakbeen ondersteunen wat op zijn beurt evolueert naar snelle artrose van het heupgewricht. 

Oorzaken

De voornaamste oorzaken van deze necrose zijn:

  • heupfractuur
  • heup ontwrichting
  • langdurig corticosteroïden gebruik
  • alcohol misbruik.

Anatomie

Symptomen

Deze aandoening leidt tot pijn, verstijving en een zwelling in het heupgewricht.

Gewoonlijk voel je liespijn of pijn aan de voorzijde van het dijbeen tot aan de knie.

Indien de avasculaire necrose leidt tot vervorming van de heup kop nemen de pijnklachten en verstijving toe en kan dit invaliderend zijn in het dagelijks leven.

Klinisch onderzoek

Uw arts zal uw heup onderzoeken waarbij een verminderde beweeglijkheid wordt opgemerkt en draaibewegingen in de heup pijn uitlokken.

Beeldvorming

Op een gewone radiografische opname is de schade, veroorzaakt door de avasculaire necrose, pas in een later stadium zichtbaar.

Bij een vermoeden wordt de diagnose dus vaak gesteld op een MRI of botscan

Behandeling

Conservatief:

  • Pijnstilling
  • Ontlasten door gebruik van krukken

Operatief:

  • In een vroeg stadium kan een heupsparende ingreep worden afgesproken waarbij er een zogenoemde forage of boring plaats vindt. 
  • Wanneer er op de RX foto al vervorming  van de heup kop opgetreden is, blijft de beste behandeling een totale heupprothese.

 

Revalidatie

Na forage

Na 1 nacht ziekenhuis opname volgen de meeste patiënten thuis een revalidatie programma.

De eerste 6 weken wordt de heup ontlast door gebruik van twee krukken.

Nadien mag de heup op geleide van pijn en eventueel een nieuwe röntgen opname progressief belast worden.

Na totale heup prothese

Tijdens de ziekenhuisopname:

De eerste dag na de ingreep wordt er gestart met kinesitherapie.

De heupprothese mag direct belast worden.

Er wordt gestart met stappen met behulp van een loopkader of twee krukken. De meeste mensen kunnen vrij snel naar 1 kruk.

Na ontslag 

De meeste patiënten hebben na een heupprothese geen nood aan verdere kinesitherapie. Zo nodig kan u na ontslag uit het ziekenhuis thuis verder kinesitherapie volgen of kan u  revalideren in een gespecialiseerd revalidatie centrum. In zowel Sint Augustinus, Sint Vincentius als in Sint Jozef bestaat er ook een mogelijkheid om  ambulant kinesitherapie te volgen. Het gebruik van 1 kruk wordt aangeraden gedurende 6 weken, maar is niet verplicht.

U heeft een eerste controle raadpleging met uw chirurg ongeveer 6 weken na uw ingreep.

Heup groep

Contact

Vragen over uw behandeling of een afspraak maken? Aarzel niet om ons te contacteren.

Uw opname

Heeft u vragen over uw opname? Kies het juiste ziekenhuis en lees meer.