Knie arthroscopie

Inleiding

Een arthroscopie of kijkoperatie is een minimaal invasieve ingreep. Via 2 incisies kan de binnenzijde van de knie via een camera bekeken worden en kunnen afwijkingen behandeld worden.

Deze ingreep wordt uitgevoerd via het daghospitaal onder algemene verdoving of met een ruggenprik.

Anatomie

Door middel van een kijkoperatie kan het volledige kniegewricht bekeken worden en kunnen  de binnenste en buitenste meniscus, de kruisbanden en het volledige kraakbeen en de knieschijf  in beeld gebracht worden.  

Behandeling

Verschillende aandoeningen kunnen via deze ingreep behandeld worden.

 • Bijknippen van een gescheurde meniscus 
 • Hechten van een gescheurde meniscus 
 • Vervangen van een gescheurde voorste of achterste kruisband
 • Behandelen van kraakbeenletsels
 • Verwijderen van losse meniscus of kraakbeenfragmenten 

 

Verloop van een knie arthroscopie of kijkoperatie :

 • Deze ingreep wordt uitgevoerd via het daghospitaal onder algemene verdoving of met een ruggenprik. In geval van een ruggenprik kan u deze operatie meevolgen op een scherm en de nodige uitleg krijgen. De ingreep duurt ongeveer 30 minuten. 
 • Meestal worden 2 incisies gemaakt ter introductie van de camera en de werkinstrumenten. Na de ingreep worden deze incisies gesloten met enkele hechtingen.  
 • Na de operatie wordt een drukverband aangebracht. 

Revalidatie

Het herstel na de operatie duurt meestal 2 tot 6 weken.  Werkhervatting kan meestal na enkele dagen  bij een kantoorbaan maar kan oplopen van 4 tot 6 weken in geval van zware fysieke arbeid. Sportieve activiteiten kunnen meestal vanaf 4 tot 6 weken na de operatie hernomen worden. 

 

Wondcontrole

 1. Daags na de ingreep mag het drukverband door uzelf verwijderd worden.
 2. Speciale pleisters worden thv de incisies geplakt, welke voor een lange tijd ter plaatse mogen blijven. Deze pleisters zijn waterbestendig waardoor douchen is toegstaan. Deze pleisters dienen enkel vervangen te worden als ze loskomen of bevuild zijn. 
 3. De hechtingen worden door de huisarts verwijderd na 12 a 14 dagen.
 4. Een nieuwe afspraak met uw behandelde arts wordt voorzien 3-6 weken na de operatie. U kan hiervoor een afspraak maken, telefonisch of online ( my.gza.be )
 5. De littekens kunnen gedurende enkele weken harder aanvoelen, gevoeliger blijven en blauwrood verkleuren.

 

Oefentherapie 

 1. Steunname is bijna altijd onmiddellijk toegestaan (bij sommige kraakbeenbehandelingen mag je een tijd niet steunen); het gebruik van krukken is de eerste dagen soms nuttig als er nog ongemakken zijn. Vaak is de knie wat gezwollen na de operatie en kan deze zwelling nog toenemen door het belasten en het oefenen. Het regelmatig aanbrengen van ijs (3 à 4 maal daags gedurende 15 minuten) is aan te raden ter behandeling en voorkomen van deze zwelling.
 2. Zelf frequent en voorzichtig oefenen is aangewezen om zo de kracht en volledige beweeglijkheid van het kniegewricht te herwinnen. Oefeningen bestaan uit actief plooien en strekken van de knie (hometrainer), opspannen en ontspannen van de bovenbeenspier (quadriceps) en laten doorhangen van de knie.
 3. Kinesitherapie is nuttig maar zelden nodig na een knie arthroscopie. Zo nodig kan dit opgestart worden na de controle afspraak met Uw behandelde arts. 

Complicaties

Zoals bij iedere ingreep bestaat er een kans op complicaties. Voor een arthroscopie is die kans echter klein. Mogelijke verwikkelingen zijn ondermeer :

 • Infectie 
 • Trombose 
 • Verstijving van de knie 
 • Nabloeding 

Knie groep

Contact

Vragen over uw behandeling of een afspraak maken? Aarzel niet om ons te contacteren.

Uw opname

Heeft u vragen over uw opname? Kies het juiste ziekenhuis en lees meer.