Voorste kruisband scheur

Diagnose

De knie is een complex gewricht waarbij de verschillende gewrichtsbanden een belangrijke rol spelen om de stabiliteit te verzekeren. De voorste kruisband is één van de belangrijkste banden. In tegenstelling tot andere gewrichtsbanden zal een gescheurde voorste kruisband niet spontaan herstellen. Het gevolg hiervan is een minder stabiele knie met vaak doorzakking en op termijn een grotere kans op kraakbeenbeschadiging, meniscusscheuren en artrose.

Een scheur in de voorste kruisband loop je meestal op bij een stevig trauma aan de knie zoals een draaibeweging met gefixeerde voet, een harde tackle tijdens het voetballen, een torsie met de ski’s. Klassiek zwelt de knie onmiddellijk na het trauma op (bloeduitstorting in de knie) en soms gebeurt hetdat op het moment van het ongeval een doffe krak is te horen. Begeleidende letsel zoals een ligament scheur aan de rand van de knie of een meniscus scheur zijn niet on-frequent en zorgen vaak voor meer pijn.

Het is niet altijd noodzakelijk de voorste kruisband te vervangen. De meeste dagdagelijkse activiteiten gaan zonder kruisband. Belangrijk bij de beslissing tot operatie zijn de verdere sportambities, de leeftijd, gecombineerde letsels (bijv. kraakbeenletsel, meniscus letsel of mediale bandletsel) en het klinisch onderzoek. De bedoeling van een kruisbandreconstruct ie is de knie terug te stabiliseren en zo het doorzakkingsgevoel en verdere beschadiging zoveel mogelijk te vermijden. In feite bereikt men ongeveer 70- 80% van de oorspronkelijke stabiliteit, wat meestal voldoende is om terug dezelfde sporten uit te oefenen, soms op een iets lager niveau. Bijkomende letsels spelen uiteraard een belangrijke rol bij het uiteindelijke resultaat.

Indien er beslist wordt om geen ingreep uit te voeren, dient de knie in eerste instantie tot rust te komen. Nadien kan er gestart worden met specifieke kinesitherapie en soms het dragen van een brace.

voorste kruisband reconstructie
voorste kruisband reconstructie

De chirurgische behandeling

Bij de ingreep wordt de kruisband volledig vervangen door een andere pees. Zelden wordt hiervooreen pees van de weefselbank gebruikt en bijna steeds wordt een pees van de patiënt zelf gebruikt:meestal de hamstrings (aan de achter-binnenzijde van dezelfde knie), soms de patellapees of de quadricepspees. Deze pees wordt via een kleine incisie van ongeveer vier centimeter genomen. Het verdere verloop van de ingreep gebeurt via een kijkoperatie of artroscopisch. Er worden tunnels geboord in het onderbeen en het dijbeen, waardoor de nieuwe pees wordt getrokken en vastgemaakt.

De ingreep duurt ongeveer een uur en gebeurt onder algemene, rachi of epidurale (‘ruggenprik’) verdoving.

Om de kans op infectie te verkleinen krijgt u eenmalig antibiotica, om de kans op flebitis te verkleinen moet u enkele weken een bloedverdunner krijgen. Als de knie ook in rotatie erg onstabiel is betekent dit vaak dat ook de anterolaterale structuren gescheurd zijn (o.m. het zogenaamde anterolaterale ligament). In dat geval wordt vaak beslist om naast de voorste kruisband reconstructie ook een anterolaterale versteviging te doen, de zogenaamde mono-loop’plastie. Hierbij wordt in aansluiting tot de arthroscopische reconstructie van de kruisband een insnede aan de buitenzijde van de knie gemaakt en een stuk van de ileotibiale band gebruikt om de buiten-voorzijde te verstevigen.

De revalidatie

De revalidatie na deze ingreep is zeer belangrijk en dient strikt te gebeuren volgens een meegegeven schema en onder begeleiding van een kinesist.

Volgend schema is een leidraad en wordt vaak individueel aangepast afhankelijk van de dikte van de pees, geassocieerde letsels (bijv. strikter bij meniscushechting, kraakbeenletsel), lichaamsgewicht,..)

De dag na de operatie wordt gestart met kinesitherapie: strekken van de knie zonder overstrekken (geen kussen onder de knie leggen); spieroefeningen, patellamobilisaties, kniemobilisaties. Daags na de operatie mag u meestal steunen, echter de eerste week met twee krukken en de tweede week met één kruk. Soms wordt een brace aangemeten.

Sporthervatting gebeurt zeer geleidelijk: voorzichtig fietsen en zwemmen vanaf vier weken, voorzichtig lopen op vlakke grond vanaf tien weken, zwaardere sportenvanaf zes maanden, sommige contactsporten soms nog later. De reden hiervoor is dat de nieuwe kruisband eerst moet vastgroeien (aan het bot in de tunnels) en tevens terug moet ‘leven’ door ingroei van bloedvaten. Dit proces duurt zes tot tien maanden, maar vooral de eerste zes maanden is de band verzwakt.

Opmerkingen

Zoals elke operatie heeft ook een kruisbandreconstructie – weliswaar zeldzame – risico’s, die uw arts met u zal bespreken. Naast de risico’s eigen aan een algemene verdoving, rachi verdoving of epidurale verdoving vermelden we ondermeer;

Normale beperkingen na kruisbandreconstructie

  • Soms verminderd gevoel in de huid naast het litteken
  • Hinder om op de knie te zitten (vooral wanneer de patellapees als greffe gebruikt werd)
  • Net iets minder plooien, merkbaar bij hurken

Infectie

Elke operatieve ingreep kan een locale infectie tot gevolg hebben en dient adequaat behandeld te worden

Cyclops letsel

vergroeiing vooraan in de knie die strekken beperkt

Diep Veneuze Thrombose of Flebitis

bloedklontertje in een bloedvat

Arthrofibrose

gedeeltelijke verstijving van de knie door belangrijke vergroeiingen

Andere meer zeldzame verwikkelingen

Contact

Vragen over uw behandeling of een afspraak maken? Aarzel niet om ons te contacteren.

Uw opname

Heeft u vragen over uw opname? Kies het juiste ziekenhuis en lees meer.