Artrose aan de knie

Diagnose

Eenmaal het kniegewricht zijn beschermende laag kraakbeen verliest, spreekt men van artrose. Het wrijven van bot tegen bot (i.p.v. kraakbeen tegen kraakbeen) zorgt voor pijn, verstijving en een zwelling in het gewricht. Gewoonlijk voel je pijn aan de binnen- of buitenzijde van de knie. Op een RX of Röntgen opname kan je het verlies aan kraakbeen duidelijk zien. Het gewricht gaat proberen het kraakbeen verlies te compenseren door osteophyten of botuitsteeksels te vormen aan de rand van het gewricht. Op termijn lijdt dit tot verstijving van de knie.

Het verlies van kraakbeen heeft vele oorzaken en de meest voorname is het natuurlijk afslijten of de eenvoudige osteoartrose. De andere voornaamste oorzaken zijn reumatoïde artritis, avasculaire necrose en een voorgaand trauma zoals een breuk rond de knie.

Osteoartrose

is een degeneratieve aandoening die alle gewrichten in het lichaam kan aantasten. Door veelvuldig gebruik verzwakt het kraakbeen en brokkelt het langzaam af. Uiteindelijk vernauwt en verstijft het gewricht en zorgt elke beweging voor pijn.

Reumatoïde artritis

is een inflammatoire aandoening (ontstekingsreuma) die het kraakbeen en gewrichtskapsel van een gewricht verweekt en zorgt voor langdurige ontstekingen. Uiteindelijk word het kraakbeen en de omliggende weefsels vernietigd.

Osteonecrose of avasculaire necrose

is een aandoening waarbij het bot in de femurkop afsterft. Het leidt tot het in elkaar zakken van grote delen bot die het kraakbeen ondersteunen wat dan zelf weer evolueert naar snelle artrose van het heupgewricht. De voornaamste oorzaken van deze necrose zijn; een heupfractuur, heup ontwrichting, langdurig corticosteroïden gebruik en alcohol misbruik.

knie arthrose 2
knie arthrose 1

Behandeling

Dingen die je zelf kan doen

Vaak helpt het om in het geval van overgewicht een aantal kilo’s proberen weg te werken. Een ander eenvoudig hulpmiddel is een wandelstok aan de niet aangetaste kant als steun. Verdere is het toch van belang om ondanks de artrose actief te blijven en regelmatig de kniespieren te oefenen.

Medicijnen

Voorlopig is er nog geen product op de markt dat kraakbeenslijtage of artrose geneest. Er zijn natuurlijk wel een heleboel producten die de pijn verzachten. Paracetamol en niet steroïdale anti-inflammatoire middelen zoals Ibuprofen zijn de meest voorkomende. Glucosamines of Hyaluronzuur worden vaak als voedingssupplement gebruikt bij inzettende artrose en zijn te vergelijken met een vitamine maar dan voor het kraakbeen. Tot op heden is er nog geen afdoend bewijs dat ze helpen maar vele gebruikers vermelden toch wel een versoepeling van de gewrichten.

Adjuverende therapie

Kinesitherapie, osteopathie, acupunctuur e.a. worden door ongeveer 30% van de patiënten met artritis symptomen uitgetest, met wisselend effect. Ze worden aangewend door patiënten die teveel neven effecten hebben van de medicamenteuze behandeling.

Niet chirurgische behandelingen

Corticosteroïden infiltraties zijn een stap in de behandeling bij beperkte tot matige artrose. Ze worden rechtstreeks in het gewricht ingebracht en hun werking is vooral ontstekingsremmend. In het kniegewricht gebeurt de infiltratie meestal tijdens de raadpleging. Na de infiltratie mag je onmiddellijk stappen maar het kan een 24u wat meer last geven.

Chirurgie

Bij toenemende hinder ondanks de conservatieve behandeling kan bij beginnende artrose soms gedeeltelijke en tijdelijke verbetering verwacht worden van een arthroscopie of kijkoperatie van de knie. Als de klachten belangrijk en de slijtage uitgesproken zijn kan geopteerd worden voor een knieprothese. Meestal wordt een totale knieprothese geplaatst. Soms wordt geopteerd voor een halve knieprothese (unicondylaire prothese) als slechts een deel van de knie aangetast is.

Contact

Vragen over uw behandeling of een afspraak maken? Aarzel niet om ons te contacteren.

Uw opname

Heeft u vragen over uw opname? Kies het juiste ziekenhuis en lees meer.